REGULAMIN

 

Druk zgłoszeniowy

Imię i nazwisko *:
Ulica i numer domu *:
Kod pocztowy, miasto *:
Adres email *:
Numer telefonu *:
Adres apartamentu *:
Ilość osób (dorośli i dzieci) *:
pies/kot:
Drewno do kominka:
Data przyjazdu *: 
Data wyjazdu *: 
Wiadomość:
Oświadczenie *:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi. Administratorem Państwa danych osobowych jest Take Rest Joanna Szarejko (ul. Daszyńskiego 3, 58-533 Mysłakowice). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi, oraz prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez Take Rest. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , określające zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi oraz wystawienia faktury. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail takerest@wp.pl Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z Take Rest obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wykonaniem usługi, oraz wystawieniem faktury. W celu prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. W celach marketingowych Państwa dane będą przechowywane do odwołania zgody. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Oświadczenie:Wyrażam zgodę na otrzymanie oferty drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz 1204 z pn. zm.)
Oświadczenie *:Zapoznałem/am się z Regulaminem
Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, należy rozwiązać ten problem  - *