REGULAMIN

 

Druk zgłoszeniowy

Imię i nazwisko *:
Ulica i numer domu *:
Kod pocztowy, miasto *:
Numer telefonu *:
Adres e-mail *:
Apartament *:
Data przyjazdu *: 
Data wyjazdu *: 
ilość osób *:1
2
3
4
5
6
Wiadomość:
Oświadczenie *:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji usługi
Oświadczenie *:Zapoznałem/am się z Regulaminem
Proszę podać wynik działania  - *